logo_smalluwb_img_mobileszukaj

dr Joanna Breczko z Instytutu Chemii dołączyła do grona laureatów konkursu NCN MINIATURA 2, jej badania wstępne, pt. Tworzenie układów z udziałem atomów palladu oraz grafenowych kropek kwantowych kowalencyjnie zmodyfikowanych pochodnymi fulerenowymi będą finansowane w kwocie 45 100 zł.

Gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona