logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szanowni Państwo,

W dniu 1 grudnia 2020 roku ruszył nabór zgłoszeń do XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT-WYNALAZCA.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.


Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2021 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej
prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2021.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwa DO 25 STYCZNIA 2021 R.

W załączeniu znajdą Państwo: regulamin,oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Aby dokonać zgłoszenia konkursowego, należy zapoznać się z załączonym regulaminem oraz wypełnić załączone oświadczenie i formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać je na adres:
KSW@TU.KIELCE.PL

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Politechnice Świętokrzyskiej:

Gabriela Leniart, tel. 41 34 24 358, 41 34 24 654

Informacje dostępne są także pod adresem
https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona