logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W wyborach uzupełniających do Rady Wydziału przeprowadzonych w dniu 05.10.2021 r. w grupie nauczycieli zatrudnionych na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, ale nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, oraz spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych na stanowisku dydaktycznym, wybrano dr Urszulę Czyżewską.

Wydziała Komisja Wyborcza

dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB

dr Magdalena Czajkowska

dr Aneta Adamczuk

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona