logo_smalluwb_img_mobileszukaj

WYNIKI WYBORÓW DO RADY WYDZIAŁU BIOLOGII

Na zebraniach wyborczych, które odbyły się w dniu 14.07.2020 r., wybrano następujących przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii:

1) w grupie nauczycieli zatrudnionych na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, ale nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, oraz spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych na stanowisku dydaktycznym:
•    dr Magdalenę Świsłocką
•    dr Marka Bartoszewicza

2) w grupie pracowników niebędących nauczycielami:
•    mgr Monikę Zambrzycką.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Katarzyna Jadwiszczak
 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona