logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Znamy największe gniazda bociana białego w Europie – wyniki konkursu

W ramach konkursu na największe bociania gniazda w Europie 19 osób z 6. europejskich krajów (Polska, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia, Białoruś) zgłosiło 27 gniazd. Masa wyliczona na podstawie specjalnego kalkulatora online (www.gniazdo.ptop.org.pl) w przypadku niemal każdego z nich przekroczyła 500 kg, a niektóre osiągnęły znacznie ponad tonę. Wymiary największych gniazd przekroczyły 2 m wysokości (grubości) i osiągnęły 2 m szerokości (średnicy).

10 największych gniazda bociana białego znajduje się w Dubnie (200 wys. x 250 szer.) i we wsi Węgielnia (170 x 160) w woj. podlaskim, Złakowie Kościelnym (230 x 150), Urzeczu (120 x 180) i Sobieniach Szlacheckich (200 x 200) w woj. łódzkim, Ujeźdzcu Wielkim (180 x 150) w woj. dolnośląskim, Nawiadach (170 x 150) i Zabroście Wielkim (130 x 160, masa 964 kg) w woj. warmińsko-mazurskim, w wiosce Earnewâld w Holandii (220 x 95), we wsiach Druya (150 x 250), Malaja Berestovitsa (150 x 150) i w rejonie orszańskim (175 x 150) na Białorusi.

Tak duże rozmiary gniazd były możliwe do osiągnięcia dzięki temu, że większość gniazd znajduje się na obiektach nieużytkowanych przez ludzi, np. ruiny budynków, stare wieże ciśnień, słupy wolnostojące. Z tego względu nie są one zmniejszane przez ludzi i mogą „rosnąć” bez zakłóceń. Na obiektach wykorzystywanych przez ludzi duże gniazda są najczęściej systematycznie zmniejszane co kilka lat. Wykonuje się to ze względu na ich ogromną masę, co zmniejsza ryzyko zniszczenia budynku lub złamania się słupa elektroenergetycznego.

Dziesięć osób, które zgłosiły największe gniazda bocianie w konkursie, otrzyma cenne nagrody w postaci pakietu książek przyrodniczych:

Piotr Stanisławski (Polska)
Marta Augustynowicz (Polska)
Hanna Żelichowska (Polska)
Joanna Głażewska (Polska)
Roman Kempa (Polska)
Karolina Skorb (Polska)
Jurij Shakel (Białoruś)
Helga Fluey (Białoruś)
Weronika Biżakou (Białoruś)
H. Folkertsma (Holandia)

 

Zwycięzcom gratulujemy!

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI 
„Nie udźwigniesz, taki to ciężar! Popularyzacja kalkulatora masy gniazd bociana białego”
Dofinansowanie 60 500,00 zł
Całkowita wartość 67 500,00 zł

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona