logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Patronacka klasa biologiczno-chemiczna powstanie od nowego roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Białymstoku. Patronat nad klasą objął Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB. Władze wydziału oraz szkoły podpisały dziś (20.04.2017) porozumienie w tej sprawie. Będzie ono realizowane od września 2017 r. i obejmie klasę I, czyli uczniów, którzy rozpoczną wówczas naukę w liceum.

Główny cel współpracy to pogłębienie wiedzy biologicznej i chemicznej uczniów oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia z biologii i chemii. Wsparcie zyska nie tylko młodzież, ale także nauczyciele z liceum, którzy będą mogli liczyć na pomoc akademików w realizacji założonego programu nauczania. Efektem patronatu ma być również integracja społeczności akademickiej i licealnej oraz ułatwienie uczniom wyboru ścieżki dalszego kształcenia. 

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku współpracuje z IV LO w Białymstoku od kilku lat. Organizujemy m.in. zajęcia laboratoryjne dla uczniów, zapraszamy ich na wykłady tematyczne. Dzisiejsze porozumienie to zwieńczenie tej współpracy. Dzięki patronatowi nad klasą biologiczno-chemiczną zacieśniamy nasze wzajemne relacje – mówiła podczas spotkania z uczniami szkoły, jej nauczycielami i dziennikarzami prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

Uczniowie z klasy biologiczno-chemicznej będą mogli m.in. korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego Instytutu Biologii i Instytutu Chemii UwB, uczestniczyć w wybranych zajęciach wspólnie z żakami, czy korzystać z konsultacji z kadrą naukowo-dydaktyczną, studentami oraz doktorantami Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Będą mogli włączyć się w działalność funkcjonujących na wydziale kół naukowych i będą mieli pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na organizowane na wydziale konferencje, warsztaty czy pokazy popularyzujące naukę. Naukowcy będą też prowadzić zajęcia z uczniami w szkole.  

Każdy uczeń klasy objętej patronatem, który weźmie udział w pełnym cyklu zajęć, kończąc szkołę otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie klasy pod patronatem Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB. Najlepsi licealiści będą mogli uczestniczyć w zajęciach terenowych, prowadzonych przez pracowników wydziału w należącej do UwB Terenowej Stacji Doświadczalnej w Gugnach. Te zajęcia będą odbywały się w okresie wakacyjnym po ukończeniu drugiej klasy.
 

fot. A. Mierzyńska

 

fot. A. Mierzyńska

 

fot. A. Mierzyńska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona