logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Od 24 stycznia do 25 stycznia odbędą się wybory do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Głosy będzie można oddać wyłącznie za pośrednictwem konta ‼️USOS‼️

Wydział Biologii– 3 wolne miejsca!

Kandydatury można zgłaszać do 19 stycznia, wysyłając je na adres mailowy Uniwersyteckiej Studenckiej Komisji Wyborczej: uskw@uwb.edu.pl

Jeśli chodzi o oświadczenie to powinno mieć następujące brzmienie: „Oświadczam, że wykonuję bierne prawo wyborcze wyłącznie na Wydziale…/w Instytucie… (podać nazwę jednostki)”

Zgłoszenia niespełniające wszystkich wymagań będą odrzucane.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona