logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wszechnica Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

z siedzibą w Olsztynie 2021 rok

                                        

1. Dwugłos w sprawie „Psychosomatyczne zaburzenia odżywiania”,

9. listopada 2021, godz. 12.00

 

- Prof. dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

  „Mózg a otyłość”

  „Mózg a otyłość”

 

- Prof. dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  w Warszawie)

„Uwarunkowania i leczenie anoreksji”  

 

2. Dwugłos w sprawie „Perspektywy zielonych miast. Białystok i Olsztyn”

16. listopada 2021, godz. 12.00

 

- Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)

  „Aspekty Przyrodnicze”  

 

- Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka)

  „Aspekty architektoniczne”  

 

3. Dwugłos w sprawie „Życia mrówek, odziaływanie na środowisko”

18. listopada 2021, godz. 12.00

 

- Mgr Michał Michlewicz  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 „Nieznane życie mrówek” 

 

- Prof. dr hab. Sławomir Mitrus (Uniwersytet Opolski)

„Mrowisko w  żołędziu – czyli o badaniach wysmuklic”    

 

4. Dwugłos w sprawie „Znaczenie perspektywiczne Banków

Genów  Drzew. Aspekty przyrodnicze i ekonomiczne”

23. listopada 2021, godz. 12.00

 

- Dr inż. Czesław Kozioł (Leśny Bank Genów w Kostrzyca)

  „Znaczenie zmienności genetycznej populacji drzew leśnych  

  w kształtowaniu się zasad ochrony leśnych zasobów genowych, a także

  proponowanych gatunków”

 

- Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak (Ogród Botaniczny PAN w Powsinie)

  „Raj – Czy jesteśmy gotowi zachować dla potomnych Ogród Edeński?”

 

Wszystkie spotkania odbywają się w formie online na platformie MS Teams, linki do pobrania będą udostępnione na stronie Oddziału: www.olsztyn.pan.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona