logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 6 listopada 2020 r., dziekan Wydziału Biologii dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB oraz dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Joanna Karpińska, podpisali umowy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, w której każda ze stron zadeklarowała kontynuację współpracy w zakresie realizacji inicjatyw, projektów, utworzenia i prowadzenia klasy patronackiej, programów i udostępniania bazy dydaktyczno-naukowej.

Wydział Biologii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku będą tworzyć odpowiednie warunki do współpracy oraz podejmowania i realizacji wspólnych działań, a w szczególności w zakresie wspierania i motywowania rozwoju zainteresowań oraz udzielania pomocy uczniom oraz realizacji praktyk zawodowych i pedagogicznych przez studentów Wydziału Biologii i Wydziału Chemii UwB.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona