logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy honorowe przyznane przez JM Rektora prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego dla najlepszych absolwentów II stopnia na kierunku biologia:

mgr Sandrze Chmielewskiej,

mgr Magdalenie Bazarewskiej,

mgr Natalii Wasilewskiej,

mgr Damianowi Brzezińskiemu

 

oraz absolwentce I stopnia na kierunku biologia: lic. Urszuli Jabłońskiej.

 

Ponadto najlepsi absolwenci na kierunku biologia I i II stopnia otrzymali z rąk Dziekana Wydziału Biologii nagrody ufundowane przez firmę DanLab, Bank Millennium SA oraz wydawnictwo Prószyński i S-ka. I miejsce w konkursie oraz nagrodę finansową firmy DanLab przyznano mgr Damianowi Brzezińskiemu, a II miejsce mgr Magdalenie Bazarewskiej, natomiast wyróżnienia mgr Sandrze Chmielewkiej, mgr Joannie Kozłowskiej oraz mgr Natalii Wasielewskiej, kończącym studia II stopnia na kierunku biologia.

Lic. Urszula Jabłońska zajęła I miejsce w konkursie na najlepszego absolwenta studiów I stopnia oraz otrzymała nagrodę finansową Banku MIllennium SA, a II miejsce zajęła lic. Sandra Bazulczuk w tym nagrody wydawnictwa Prószyński i S-ka.

 

Studenci I stopnia na kierunku biologia, ekobiznes i mikrobiologia, którzy uzyskali najwyższą średnią w rekrutacji na studia zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi przez Dziekana Wydziału Biologii dr hab. Piotra Zielińskiego, prof. UwB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: Damian Brzeziński i Urszula Jabłońska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona