logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pani Aleksandra jest również laureatką Diamentowego Grantu, w którym jej projekt pt. „Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych” był najwyżej oceniony. Jest ponadto współautorem kilku prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach zagranicznych, uczestniczy w projektach ogólnokrajowych oraz prezentowała wyniki na konferencjach ogólnokrajowych.

Gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona