logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe Wydziału Biologii,
na którym

dr Tomasz Samojlik
z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

wygłosi wykład na temat:

Wpływ XIX-wiecznej gospodarki leśnej na stan lasów i populacji dzikich zwierząt Puszczy Białowieskiej

 

Bez sięgania do danych historycznych, zwłaszcza ukazujących przeszły wpływ antropogeniczny, trudno jest wyjaśnić współczesny stan środowiska naturalnego i występujących w nim populacji dzikich zwierząt. Zbadanie skali dawnej antropopresji jest szczególnie istotne w przypadku Puszczy Białowieskiej: nie tylko jest ona obszarem referencyjnym dla badań ekosystemów leśnych na całym świecie, ale też stała się obiektem gorącej debaty dotyczącej przyszłego statusu ochronnego i eksploatacji zasobów leśnych Puszczy.

Niniejszy wykład podsumuje najnowsze, przeprowadzone przez autora badania na temat XIX-wiecznego wpływu człowieka na Puszczę Białowieską. Paradoksalnie, wbrew obiegowej wiedzy, w XIX wieku wpływ ten nie oznaczał wprowadzenia nowoczesnej gospodarki leśnej i rozpoczęcia wielkoskalowych wyrębów: był o wiele bardziej zróżnicowany i związany z mniej oczywistymi sposobami użytkowania Puszczy. Sposoby te obejmowały m.in. wypas bydła wewnątrz i na granicy Puszczy, tradycyjne użytkowanie pojedynczych drzew pozostawiające długotrwałe ślady w postaci tzw. „drzew zmodyfikowanych kulturowo”, szereg zabiegów mających ochronić i promować białowieską populację żubra oraz walkę z drapieżnikami, która w efekcie doprowadziła do eksterminacji niedźwiedzia brunatnego na terenie Puszczy.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona