logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zapraszamy na Wydziałowe spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 17.10.2019 o godzinie 9:00 na Wydziale Biologii w sali nr 1130.

Jednocześnie informujemy, iż dnia 31 października 2019 roku mija termin składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w Programie Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020. Dokumenty należy złożyć do Koordynatorów Instytutowych (dr Krzysztof Deoniziak oraz dr inż. Maciej Karpowicz)

 

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim):

- Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+)

- Dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie)

- List motywacyjny

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

W trakcie rozmowy sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

 

Więcej informacji odnośnie wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (lista uczelni partnerskich, regulamin, wymagane dokumenty, itp.):

https://biol-chem.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/erasmus/

http://uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona