logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Obecnie współpracujemy z 22 uczelniami z takich krajów jak Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Portugalia i Turcja.

Szczegółową listę uczelni partnerskich można znaleźć na stronie: https://uwb.edu.pl/umowy-4942

Oferta wyjazdów na studia skierowana jest do wszystkich studentów, z wyjątkiem osób, które w momencie wyjazdu będą na ostatnim semestrze swoich studiów (dotyczy tylko wyjazdów w semestrze letnim) oraz osób znajdujących się w momencie wyjazdu na 1 roku studiów I stopnia oraz w pierwszym semestrze 1 roku studiów II stopnia.

Wysokość stypendium na wyjazdy długoterminowe (semestralne lub roczne) została ustalona w następujących kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:

  • 500 EUR (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy)
  • 450 EUR (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry)

Wszystkich studentów zachęcamy również do rekrutacji na praktyki, które można zrealizować w trakcie roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym, także po obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie: https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się 8 marca o godz. 12.30 w sali 3039.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 11 marca do Koordynatora Wydziałowego dr Agnieszki Bony (a.bona@uwb.edu.pl), p. 3037.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona