logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Na Uniwersytecie w Białymstoku w ciągu minionego roku 12 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego i 64 osoby stopień doktora. W śród nich byli także biolodzy.

Dyplom doktora habilitowanego odebrał Pan Szymon Sękowski, zaś dyplom doktora otrzymała Pani Agnieszka Bona.

W imieniu promotorów na uroczystości głos zabrała dr hab. Katarzyna Jadwiszczak.

 

Serdecznie Gratulujemy

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona