logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Prof. dr hab. Marek Konarzewski otrzymał finansowanie w konkursie Preludium BIS 1 na projekt pt. Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu. Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza edycja tego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który zakłada, że to promotor i przyszły doktorant wyłoniony w konkursie do szkoły doktorskiej będą realizować tego typu projekt.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona