logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Od 2 listopada do 30 listopada 2022 r. trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych w celu odbycia praktyk w roku akademickim 2022/2023. Formularz zgłoszeniowy oraz Learning Agreement należy składać osobiście w Dziale Współpracy Międzynarodowej przy ul. Świerkowej 20B (pokój 11) lub drogą mailową: s.leszczuk@uwb.edu.pl.

Szczegółowe informacje oraz wymagane formularze znajdują się na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-praktyki-smp. Informacji udziela także Koordynator Wydziałowy, dr Agnieszka Bona (a.bona@uwb.edu.pl), p. 3037.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona