logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Trudności terapeutyczne w leczeniu grzybic, nawrotowość infekcji, ograniczona liczba dostępnych leków, ich skutki uboczne, szybko narastająca lekooporność drobnoustrojów skłoniła do poszukiwania nowych środków przeciwgrzybiczych i związków chemicznych, które mogły by wspomagać leczenie grzybic.

 

Oksytiamina (antywitaminowa pochodna witaminy B1), mimo że jest znana od lat 30-tych ubiegłego stulecia nie była dotąd stosowana w praktyce medycznej i weterynaryjnej. Badania wykazały, że związek ten w znaczący sposób ogranicza proliferację drożdżaków z rodzaju Malassezia będących czynnikiem etiologicznym wielu powierzchniowych chorób skóry ludzi i zwierząt. Przeprowadzone przez zespół badaczy testy z wykorzystaniem hydrożeli, w których oksytiaminę połączono ze znanym lekiem przeciwgrzybiczym – ketokonazolem wykazały, że zastosowanie kombinacji obu tych związków umożliwiło zmniejszenie stężenia grzybobójczego, względem najbardziej opornych szczepów M. pachydermatis, o 4 rzędy wielkości w porównaniu ze związkami zastosowanymi osobno.

 

Istotą wynalazku jest stwierdzenie addytywnego działania oksytiaminy i ketokonazolu. Zastosowanie mieszaniny tych związków może zwiększyć skuteczność leczenia powierzchniowych zakażeń grzybiczych, szczególnie wywoływanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia, które są przyczyną chorób takich jak łupież pstry czy zapalenie mieszków włosowych. Wynalazek daje też możliwość obniżenia stężenia substancji czynnych w leku, co zmniejsza ryzyko negatywnych skutków ubocznych i obniża koszty leczenia nie ograniczając skuteczności preparatu.

 

Rozważając wykorzystanie oksytiaminy w lekach należy zwrócić uwagę na fakt, że może być ona szkodliwa nie tylko wobec grzybów, ale też wobec komórek ludzi i zwierząt. Doustrojowe podawanie oksytiaminy w formie iniekcji lub doustnie może powodować objawy podobne do niedoboru witaminy B1. W związku z powyższym, oksytiamina powinna być rozważana jako środek do użytku zewnetrznego w postaci żelu lub maści. Wywoływane przez drożdżaki z rodzaju Malassezia zakażenia mają w większości przypadków charakter powierzchniowy, w związku z tym zastosowanie oksytiaminy w lekach na tego typu schożenia powinno być bezpieczne dla pacjenta i dawać pożądane efekty terapeutyczne.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona