logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Aż 45 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku odebrało 20 grudnia 2017 r. odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Aktu dekoracji podczas posiedzenia Senatu UwB dokonał Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Z Wydziału Biologiczno-Chemicznego medalami odznaczono czterech pracowników.

Złoty medal za długoletnią służbę otrzymał Pan Stanisław Płonowski.

Srebrne medale za długoletnią służbę otrzymały Panie dr hab. Ewa Gorodkiewicz i dr hab. Agnieszka Wilczewska.    

Natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2017 r., otrzymał Pan prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz.
 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
 
 
 
 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona