logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej,

Na zebraniu Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych, które odbyło się 14.11.2020 r., zapadły następujące decyzje:

1) Do 01.12.2020 r. istnieje możliwość zmiany wcześniej zgłoszonego i zatwierdzonego tematu pracy badawczej. Dotyczy to projektów, które nie zostały jeszcze zrealizowane, a ich obecne wykonanie jest niemożliwe ze względu na stan epidemii i związane z nim przepisy.

Prośbę o zmianę tematu należy skierować do Komitetu Okręgowego w Białymstoku (adres e-mail: koob.bialystok@gmail.com). Uczeń powinien zaproponować taką modyfikację tematu, która będzie możliwa do wykonania w obecnych warunkach. W  uzasadnionych przypadkach będą akceptowane zupełnie nowe tematy prac badawczych. Wszelkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KOOB, podobnie jak w przypadku pierwotnie zgłoszonego tematu pracy badawczej.

2)  W połowie grudnia Komitet Główny ogłosi decyzję o ewentualnym przełożeniu terminu zawodów okręgowych.

3) W tej edycji Olimpiady nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów okręgowych w miejscu innym niż wskazane przez macierzysty okręg.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona