logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Nowa forma finansowania dla doktorantów przez NCN – PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do jednostek  prowadzących szkoły doktorskie.

Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

W ramach projektu ze środków NCN możliwe będzie sfinansowanie stypendiów oraz kosztów projektu i kosztów pośrednich.

Koszt części badawczej nie może przekraczać 180 tys. zł, a kierownik projektu może być beneficjentem maksymalnie 40 tys. zł w ramach tej kwoty.

Dodatkowo NAWA sfinansuje koszty stażu zagranicznego.

W konkursie nie ma możliwości zakupu ani wytworzenia aparatury badawczej.

PRELUDIUM BIS zostanie rozstrzygnięte na początku 2020 r., a rozpoczęcie finansowania nastąpi od października 2020 r.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Formularze wniosków będą dostępne w systemie OSF nie wcześniej niż 4 listopada. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w czerwcu 2020.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-09-16-ogloszenie-konkursow

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona