logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Właśnie ukazała się monografia zawierająca artykuły w języku polskim i angielskim, których treści w postaci referatów zostały wygłoszone podczas Pierwszego Międzynarodowego Forum Dyskusyjnego "Nauka w praktyce - Ochrona przyrody w środowisku miejskim" #Sip2021

Wydarzenie to odbyło się 8 września 2021 roku dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Doskonała Nauka". Forum zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, a jego organizatorami byli Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz PTOP - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Nadrzędnym celem Forum Dyskusyjnego jest ułatwienie wymiany informacji i dyskusja między naukowcami, przyrodnikami, przedstawicielami władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych i przedstawicielami sektora prywatnego zaangażowanymi w ochronę przyrody w miastach.

Owocem tej "wymiany myśli" jest opracowanie, które w wersji drukowanej jest już dostępne w Bibliotece Wydziału Biologii oraz Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, a w wersji elektronicznej jest dostępne poniżej.

Zapraszamy do lektury!

MONOGRAFIA [PDF]

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona