logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet w Białymstoku w 2020 r. rozpoczyna projekt Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy,dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Motto przewodnie Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego to

Cztery Żywioły Ziemi – poznaję i mądrze korzystam

Naszym celem jest wyzwolenie i utrwalenie wśród uczniów szkół podstawowych potrzeby życia zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju, kształtowanie ich jedności ze środowiskiem przyrodniczym, a także stworzenie w ramach projektu możliwości rozwijania umiejętności obserwowania środowiska i gromadzenia o nim informacji, poznania praw i prawidłowości rządzących przyrodą, a także zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem.

Udział w projekcie ma służyć wykrywaniu i rozbudzaniu pasji związanych z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, inspirować do twórczego myślenia, wzmacniać indywidualność poprzez wykonanie samodzielnej pracy przez zabranie głosu w debacie dotyczącej ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego czy czynny udział w projektach prośrodowiskowych.

W trakcie 15 spotkań w każdej edycji będą omawiane zagadnienia dotyczące wody, powietrza, Ziemi i ognia. Uczniowie przeprowadzą liczne analizy laboratoryjne, mikroskopowe, będą uczestniczyć w zajęciach terenowych i mini-konferencji, stworzą własne ogrody oraz akwaria-terraria.

Zajęcia na Młodzieżowym Uniwersytecie Przyrodniczym będą realizowane w terminie od 9 września 2020 do 15 stycznia 2022 r. i podzielone są na trzy edycje, z możliwością uczestniczenia ucznia tylko w jednej z nich.

Rekrutację na I edycjęMłodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczynamy od 20 sierpnia 2020 r. Ale już teraz prosimy szkoły i uczniów o wstępną deklarację uczestnictwa w zajęciach i o wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie na adres mup@uwb.edu.pl do 10 lipca br.

Właściwa rejestracja odbędzie się w terminie 20 sierpnia – 8 września br. a szczegóły rejestracji zostaną podane 18 sierpnia br.

Harmonogram I edycjiMłodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego (już wkrótce!). 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona