logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Niewątpliwie Wydział Biologii jest liderem na Uniwersytecie w skutecznym aplikowaniu w ramach konkursu NCN - MINIATURA. Możemy pochwalić się tym osiągnięciem, ponieważ w konkursie MINIATURA 3 będą finansowane wnioski dr Ewy Olchowik-Grabarek i dr Magdaleny Fiłoc. Dr Ewa Olchowik-Grabarek wykona projekt pt. Analiza zmian strukturalnych błon Staphylococcus aureus wywołanych taninami jako mechanizm ich antybakteryjnej aktywności, a dr Magdalena Fiłoc odbędzie staż naukowy na Uniwersytecie Karola w Pradze, w trakcie którego zdobędzie wiedzę w zakresie Modelowania REVEALS w rekonstrukcji dynamiki holoceńskiej migracji świerka na obszarze Polski.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona