logo_smalluwb_img_mobileszukaj

mgr Sylwia Buczyńska z Katedry Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej otrzymała finansowanie swojego projektu "Tempo inwolucji grasicy a długość życia w modelu zwierzęcym o niskim lub wysokim poziomie metabolizmu podstawowego (BMR)” w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest wyjaśnienie zależności między tempem metabolizmu podstawowego (BMR) a długością życia organizmów. Testowanie tej zależności polegać będzie na ocenie tempa zmian w strukturze tkanki grasicy i rozwoju swoistej reakcji obronnej. W badaniach wykorzystane będą linie myszy laboratoryjnych sztucznie selekcjonowane w kierunku utrzymania wysokiego (H-BMR) lub niskiego (L-BMR) tempa metabolizmu podstawowego.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizowaniu projektu!!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona