logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
otwiera konkurs na najlepszego absolwenta w 2021 r.

na kierunku Ekobiznes i Biologia (studia I stopnia) oraz na kierunku Biologia (studia II stopnia)

 

W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I i II miejsca. Pierwsze miejsce stanowi nagroda finansowa w wysokości 1000 zł fundowana przez Dziekana Wydziału Biologii UwB, a drugie miejsce nagroda rzeczowa w postaci wydawnictw. 

Konkurs trwa od dnia 3 września do dnia 20 września 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 września 2021 roku.

 

Ogłoszenie o otwarciu konkursu na najlepszego absolwenta studiów I stopnia na kierunku Biologia w roku 2021 (PDF)

Ogłoszenie o otwarciu konkursu na najlepszego absolwenta studiów I stopnia na kierunku Ekobiznes w roku 2021 (PDF)

Ogłoszenie o otwarciu konkursu na najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku Biologia w roku 2021 (PDF)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku w ramach konkursu _na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (DOCX)

Regulamin Konkursu dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach Biologia i Ekobiznes (PDF)

Regulamin Konkursu dla absolwentów studiów II stopnia na kierunku Biologia (PDF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (formularz zgłoszeniowy) (DOCX)

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona