logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku otwiera konkurs na najlepszego: 

1) absolwenta studiów I stopnia na kierunku Biologia w roku 2020

2) absolwenta studiów II stopnia na kierunku Biologia w roku 2020

3) absolwenta studiów I stopnia na kierunku Ekobiznes w roku 2020

Szczegółowe informacje, w tym regulaminy dostępne są w panelu bocznym. 

 

 

Sponsorzy konkursu

 

 

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona