logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić wszystkich Państwa zajmujących się oceną stanu środowiska przyrodniczego (biologów, ekologów, ekonomistów, chemików analityków) do udziału w XVI Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji "Current Environmental Issues-2021”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2021 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja organizowana jest przez Wydział Biologii i Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii i Ekologii Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś, Polską Akademię Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Celem konferencji jest przedstawienie problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście zachodzących szybkich zmian gospodarczych oraz coraz silniejszej antropopresji na środowisko naturalne. Organizatorzy mają nadzieję, że Konferencja stanie się platformą do podjęcia dyskusji pomiędzy naukowcami zajmującymi się ochroną środowiska, chemikami, biologami, ekologami pochodzącymi z różnych uczelni a nawet państw na temat sposobów zapewnienia jak najbardziej efektywnych sposobów ochrony przyrody. Niestety, ze względu na ciągle panujące ograniczenia pandemiczne, konferencja będzie się odbywać w trybie on-line. Przewidywane są następujące formy wystąpień:

Wykład – do 30 min

Komunikat – do 15 minut
Elektroniczne postery – do 5 min
Obrady będą odbywać się w następujących sekcjach:

-Problemy ochrony środowiska w obszarach nadgranicznych;
-Biochemia ekologiczna, fizjologia, medycyna i technologie żywności dla zrównoważonego rozwoju;
-Monitorowanie zanieczyszczeń środowiska powietrza i zarządzanie działaniami na rzecz jego ochrony;
-Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i oczyszczanie ścieków;
-Racjonalne wykorzystanie gleb i rekultywacja terenów zagrożonych;
-Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona