logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Koło Naukowe Biologów im. dr W. Chętnickiego otrzymało finansowanie projektu z MNiSW w konkursie pt. Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Projekt  Eden city, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi zakłada opracowanie i wdrożenie modelu dotyczącego planowania i zarządzania zielenią miejską w postaci łąk kwietnych w trzech miastach w Polsce (Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi), w kontekście optymalizacji składu gatunkowego łąk kwietnych i ich lokalizacji, jako czynników wpływających na bioróżnorodność fauny miast oraz samopoczucie mieszkańców. Celem towarzyszącym, ale równie ważnym, jest nabycie przez członków Koła kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole, promocji wyników badań i ich transferu do strefy gospodarczej.

Gratulujemy!

Fot. Marcin Jakowiak

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona