logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Warsztaty były przeznaczone dla początkujących opiekunów Klubu Młodego Odkrywcy oraz dla osób, które chciałyby założyć i prowadzić Klub. W zajęciach uczestniczyło 19 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących rozwijać myślenie naukowe u dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów nauczyciele osobiście doświadczali, czym jest KMO, przeprowadzali proste eksperymenty, które mogą wykonywać klubowicze. Kluczową metodą wykorzystywaną w pracy z klubowiczami jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności uczniów, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami. Uczestnicy warsztatów przekonali się, że do zainicjowania działania klubu, nie trzeba dużych nakładów finansowych, a przedmioty codziennego użytku mogą posłużyć jako narzędzia do przeprowadzania ciekawych i poważnych eksperymentów, co stanowi jedną z zasad działalności Klubu Młodych Odkrywców.

Uniwersytet w Białymstoku jest Regionalnym Partnerem Programu Klubu Młodych Odkrywców. Głównym zadaniem Partnerów Regionalnych Programu KMO jest wspieranie lokalnych klubów poprzez organizowanie warsztatów dla opiekunów kół oraz rozwijanie współpracy między partnerem i opiekunami klubów.

Program KMO jest koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Klub Młodego Odkrywcy to zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne, dla dzieci i młodzieży polegające na poznawaniu świata nauki przez doświadczanie. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują obecnie 22 Kluby Młodych Odkrywców.

Więcej informacji o KMO http://kmo.org.pl/pl/

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona