logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Autorem książki jest pochodzący z Zamojszczyzny profesor Andrzej Górniak. Studia geograficzne ukończył na UMCS w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa uzyskał na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od roku akademickiego 1989/1990 związany jest z Białymstokiem i obecnym Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Tu zdobył stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora nauk biologicznych w zakresie hydrobiologii. Oprócz zagadnień biogeochemii węgla organicznego w wodach, interesuje się klimatologią.

Od 2000 roku, pracując także na stanowisku profesora w IMGW-PIB, przygotował monografię klimatyczna województwa podlaskiego.

Aktualna książka jest kontynuacją opracowania sprzed dwóch dekad, z aktualizacją wyników monitoringu klimatu północno-wschodniej Polski w latach 1995 -2019. Zawiera opis podstawowych parametrów i wskaźników, dokumentujących regionalne zróżnicowanie klimatu, warunków bioklimatycznych i tendencji ich zmian w czasie globalnego procesu ocieplania się atmosfery ziemskiej. Prezentuje prognozy zmian parametrów klimatu oraz ich mitygację.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona