logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dnia 3 października 2016 r. na naszym Wydziale odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017.

W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób: władze Wydziału, zaproszeni goście, pracownicy, studenci, przewodniczące Wydziałowych Rad Samorządu Studentów i Doktorantów, przedstawiciele Kół Naukowych Biologów i Chemików POZYTON oraz ubiegłoroczni absolwenci naszego Wydziału, którzy uzyskali Dyplomy Honorowe Uniwersytetu w Białymstoku.

Gościliśmy prof. dr hab. Izabelę Święcicką – Prorektora ds. nauki UwB, prof. dr hab. Ewę Bulską - dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, inspektora Adama Frankowskiego kierownika Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, podinspektora celnego dr Eligiusza Dubisa zastępcę dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, dr Piotra Bieńkowskiego redaktora naczelnego czasopisma „Analityka”, mgr Bożenę Karpowicz dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz mgr Adama Walickiego konsultanta i trenera biznesu w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji, prezesa Instytutu Kronenberga.

W roku akademickim 2016/2017 naukę na naszym Wydziale na studiach I stopnia rozpoczęło 115 studentów na kierunku Biologia, 116 na kierunku Chemia oraz 16 na kierunku Ochrona środowiska.
Łączna liczba studentów i doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym wynosi 722 osoby!

Raz jeszcze z tej okazji życzymy wszystkim Studentom naszego Wydziału sukcesów!

 

fot. J. Kaupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona