logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 10 września na Wydziale Biologii odbyła się uroczysta Inauguracja Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego, który będzie realizowany wspólnie przez trzy Wydziały - Biologii, Chemii i Fizyki na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. W projekcie przewidziane są trzy edycje, a zakończenie projektu nastąpi w styczniu 2022 r. Projekt ma wymiar ponadregionalny, otwarty jest dla młodzieży w wieku 12-15 lat z województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i oczywiście podlaskiego.

Idea tego projektu sięga do 2017 r., właśnie w tym roku Wydział Biologiczno-Chemiczny wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do MNiSW, a w 2020 r. projekt ponownie został wysoko oceniony i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zajęciach w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego będą prowadzone liczne i różnorodne doświadczenia oraz obserwacje dotyczące czterech żywiołów Powietrze, Woda, Ziemia i Ogień.  Został w tym celu przygotowany profesjonalny Dzienniczek Młodego Ekologa, który będzie również współtworzony przez studentów.

Szczegóły są dostępne na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/podstrony/mlodziezowy-uniwersytet-przyrodniczy/

 

 

Zdjęcia: Marek Bartoszewicz, Łukasz Nowicki

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona