logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się nowy podręcznik akademicki wydany przez PWN: Hydrobiologia, Limnologia autorstwa profesora Andrzeja Górniaka i profesora Zdzisława Kajaka.

 

Książka ta prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych, organizmach tam żyjących oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów. Książka zawiera podstawowe wiadomości o naturalnych czynnikach regulujących obieg wody w przyrodzie, o składzie chemicznym wody i preferencjach siedliskowych organizmów wodnych, z uwzględnieniem form i charakteru antropogenicznych przekształceń siedliska, struktury ekosystemów wodnych, procesów i zjawisk ekologicznych. Książka w przystępny sposób wyjaśnia jak funkcjonują jeziora, rzeki, źródła, zbiorniki, kanały, dlaczego się zmieniają w czasie i przestrzeni oraz jakie działania można podejmować aby zapobiec degradacji jakości wód. Podręcznik ten przedstawia także nowe, ekologiczne podejście w ocenie stanu ekologicznego wód Polski oraz działań ochronnych, zgodnie z ideą Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i NATURA 2000. Novum tego podręcznika akademickiego jest prezentacja zakresu i typów świadczonych usług ekologicznych ekosystemów wodnych jako przejaw nowego pojmowania integralnej przestrzeni przyrodniczo-gospodarczej i obiektywnej oceny wartości ekonomicznej naturalnych układów słodkowodnych. Współcześnie podlegają one także wielorakim zmianom na skutek globalnych zmian klimatycznych, a ich charakter zaprezentowany jest w zakończeniu książki. Podręcznik skierowany jest do wszystkich uczących się, studiujących, hobbystów i praktyków zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o środowisku naturalnym, funkcjonowaniu hydrosfery, biologii wód, procesach ekologicznych oraz ochronie przyrody i środowiska.  

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona