logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Na Wydziale Biologii UwB gościliśmy grupę doktorantek z Kazachstanu z Kazakh National Agrarian Research University, które zdobywają doświadczenia analityczne w Instytucie Ochrony Roślin Instytucie Badawczym w zespole prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej i są zainteresowane podjęciem współpracy z Wydziałem Biologii UwB. Ponadto w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii na stażu przebywa doktorantka z Al-Farabi Kazakh National University, która zdobywa nowe umiejętności badawcze w zespole prof. dr hab. Izabeli Święcickiej.

 

Fot. M. Bartoszewicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona