logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Z dumą przedstawiamy relację z wręczenia dr Pawłowi Mirskiemu z Katedry Biologii i Ekologii Roślin nagrody im. Marcina Antczaka, przyznawaną corocznie na Wydziale Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitny i inspirujący artykuł ornitologiczny opublikowany w poprzednim roku w recenzowanym czasopiśmie.

🦅Kandydat do nagrody musi spełnić określone warunki:

- to naukowiec do 37. roku życia, którego prace opierają się na badaniach przeprowadzonych w Polsce, Czechach lub Słowacji.

- przedstawione w nagrodzonym referacie idee muszą być silnie związane z dziedziną ornitologii

- preferowane są studia nad trudnymi i charyzmatycznymi gatunkami (lub tematami)

-nominowany musi być jedynym lub wiodącym (pierwszym i korespondencyjnym) autorem pracy wieloautorskiej i powinien odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu publikacji.

🦅Dr. Pawła Mirskiego wyróżniono za trzy artykuły opublikowane w IBIS, Landscape Ecology oraz w Urban Forestry & Urban Gardening. Jego prace łączą ruch ptaków drapieżnych z pejzażem. Naukowiec wykazał, że wpływ na wykorzystanie przestrzeni przez orlika krzykliwego ma płeć, klimat i lokalne wzorce krajobrazowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami otrzymanej nagrody

https://uniwersyteckie.pl/.../nagroda-im-marcina-antczaka...

http://behaecol.home.amu.edu.pl/maa2021.html

Fot. prof. Tomasz Osiejuk

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona