logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr inż. Maciej Karpowicz będzie realizował badania wstępne pt. Wpływ eutrofizacji i humifikacji jezior na transfer węgla, azotu i fosforu w pelagicznych sieciach troficznych w ramach konkursu MINIATURA 1. Kwota finansowania to 20 014 zł.

Serdecznie gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona