logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr Edyta Jermakowicz z Katedry Biologii i Ekologii Roślin oraz dr Maciej Matosiuk z Katedry Zoologii i Genetyki dołączyli do grona naukowców Wydziału Biologii, którym przyznano finansowanie działań naukowych w ramach MINIATURA 4.

Dr Edyta Jermakowicz będzie realizować badania pilotażowe pt. System zapylania a droga do sukcesu ewolucyjnego dwóch gatunków storczyków, w nowych warunkach siedliskowych. Natomiast dr Maciej Matosiuk przeprowadzi Analizy porównawcze transkryptomów hybrydyzujących gatunków, sarny europejskiej i sarny syberyjskiej.

Gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona