logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych doliny Biebrzy zachęcamy do wyrażenia opinii w sprawie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk–Knyszyn, która w swoich planowanych trzech wariantach ma przecinać Biebrzański Park Narodowy. Ze względu na pandemię Covid-19 można to zrobić do dnia 4 grudnia 2020 za pomocą interaktywnego formularza on-line. Formularz ten znajduje się na następujących stronach  internetowych:

https://goniadz.pl/aktualnosci/gmina/badanie-informacyjnokonsultacyjne-dot-przebiegu-drogi-s16-elk-knyszyn/328
oraz
https://dlabiebrzy.pl/

Rada Naukowa BbPN oraz Fundacja dla Biebrzy negatywnie zaopiniowały pomysł, by ta droga przecinała największy park narodowy w Polsce, wskazano też szereg zagrożeń dla  biebrzańskiej przyrody. Co więcej, ta inwestycja linowa może znacząco utrudnić realizowaną obecnie przez BbPN renaturyzację starego koryta rzeki Ełk, a w obliczu suszy grożącej całej Polsce może skutkować katastrofami ekologicznymi w rejonie. Pożar terenów bagiennych wiosną tego roku niech będzie przestrogą przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Dlatego też Władze i społeczność akademicka Wydział Biologii UwB serdecznie proszą w wyrażenie obiektywnych i merytorycznych opinii w sprawie projektu drogi s16 przez możliwie duża liczbę osób.

Powyższe  strony www zawierają różne informacje i komentarze, które pozwalają zapoznać się z tym ważnym zagadnieniem. Znajdą tam Państw m. in.  prezentację pptx ze spotkania informacyjnego oraz opis trzech wariantów przebiegu s16 w dolinie Biebrzy (niestety, te opisy są bardzo dużymi plikami i może być trudno je pobrać/otworzyć). Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z materiałami internetowymi oraz  fakt, że niestety wszystkie warianty będą bardzo negatywnie oddziaływać na przyrodę doliny Biebrzy. Dlatego też według Rady naukowej Biebrzańskiego PN  przebieg s16 powinien być planowany w całości poza tym cennym obszarem. W projekcie obecnym (wariant 1-3) proszę obejrzeć/odnaleźć lokalizację i liczbę przejść dla zwierząt (tych informacji niestety nie ma w prezentacji pptx ze spotkania informacyjnego). Bardzo niepokojący jest brak synergii projektu s16 z inwestycją liniową PLK PKP na tym samym obszarze, bo może dojść do fatalnej sytuacji, że w przypadku braku wspólnie zaprojektowanych przejść dla  dużych ssaków, mogą się one znaleźć się w pułapce między s16 a zmodernizowanymi torami kolejowymi i w konsekwencji doprowadzić do dużej liczby fatalnych w skutkach kolizji  komunikacyjnych. Prosimy też przyjrzeć się położeniu planowanych węzłów (zjazdów) w projekcie s16, czy nie są one usytuowane na terenie parku narodowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz czy nie znajdują się one w ostojach dzikiej przyrody. Nie bez znaczenia jest niebezpiecznie bliskie sąsiedztwo planowanej inwestycji z węzłem wodnym Modzelówka, kluczowym dla prowadzonej przez BbPN renaturyzacji starego koryta rzeki Ełk w celu przywrócenia naturalnych stosunków wodnych. To ważne działanie finansowane ze środków UE w ramach projektu LIFE ma chronić unikalny w skali  Europy system naturalnych mokradeł przed niskim poziomem wody. Warto też zwrócić uwagę na to, czy projekt inwestycji s16 uwzględnia przepisy prawa dotyczące np. obszarów NATURA2000.

z nadzieją na przyszłość, w której jest miejsce dla wszystkich istot żywych
(-) Władze i społeczność akademicka Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona