logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Akademia Młodego Badacza (AMB) została utworzona decyzją Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, uchwała nr 30/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Swoją działalność rozpocznie od roku akademickiego 2017/2018.

Jest to program edukacji biologiczno-chemicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB.

W ramach Akademii Młodego Badacza oferujemy m.in.: wykłady popularno-naukowe, warsztaty laboratoryjne, zajęcia studenckie przewidziane programem studiów na danym kierunku, warsztaty olimpijskie z biologii i chemii.

 

Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 18 września 2017 r.

 

Rekrutacja odbywać się będzie na każdy semestr oddzielnie. Kandydaci na studentów AMB mogą wybrać maksymalnie 4 rodzaje zajęć w semestrze, na który się rekrutują.

Możliwe są dwie formy zaliczenia semestru, do wyboru przez studentów AMB:

  1. Certyfikat uczestnictwa – wydany zostanie na podstawie obecności na zajęciach,
  2. Certyfikat ukończenia – wydany zostanie po uzyskaniu zaliczenia na ocenę poszczególnych zajęć.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018:

 

Rejestracja:  18 – 20.09.2017 r.

Wstępne informacje o przyjęciu do AMB: 22.09.2017 r.

Składanie dokumentów:  25 – 26.09. 2017 r.

Ogłoszenie wyników: 28.09.2017 r.


Kontakt:

e-mail: studenci.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

Do pobrania:

Regulamin Akademii Młodego Badacza

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona